Welberg Scenary

Martin Welberg är en holländsk landskapsbyggare som efter att ha blivit internationellt erkänd, tagit fram en serie med landskapsplattor och buskar.

Signalsidan är svensk distrubutör för Welberg Scenary och vi har tagit in material som vi tycker passar för svenska förhållanden.

Welberg Scenary Det finns inga produkter i den här kategorin.

Underkategorier

  • Landskapsplattor

    Welberg Scenary tillverkar landskapsplattor för olika landskapstyper.

    Plattorna är delbara genom att riva eller klippa till mindre bitar.

  • Buskar